Želimo ukratko da vas informišemo o novom proizvodu iz oblasti zaštite i spasavanja, proizvođača WaterGate dostupnom na našem tržištu, a kroz saradnju sa slovenačkom firmom “Vistler zaštita” d.o.o. Radi se o vrlo funkcionalnoj i efikasnoj pregradi za zaštitu od poplava sa sledećim prednostima:

  • Jednostavno postavljanje

Pregrada se razmota na podlogu i voda kako nadolazi, sama je formira. Nema dodatnih troškova montaže i demontaže

  • Brzina postavljanja

Pregradu dužine 15 m može postaviti jedna osoba za manje od 30 sekundi

  • Upotreba za različite namjene

Pored zaštite od poplava pregrade se mogu upotrebljavati kod radova na riječnim koritima, odvajanja onečišćenih voda, formiranja rezerve za usis vode kod šumskih požara, zaštite od izlivanja sredstava za gašenja (npr. požara hemijskih postrojenja) direktno u kanalizaciju i sl.

  • Visina pregrade

Najviša pregrada zadržava do 2 metra visine vode

  • Efikasnost

Jedna pregrada prosječnih dimenzija mijenja do 10 paleta vreća sa pijeskom . Tako npr. pregrada dužine cca 11 m i visine 71 cm kojom manipuliše jedan spasilac, mijenja 770 vreća pijeska . Moguće je postaviti na svim podlogama, savijati pod različitim uglovima bez dodatnog obezbjeđenja, a moguće je vrlo jednostavno povezivati više pregrada.

  • Jednostavno za održavanje

Nema dodatnih troškova za održavanje. Pregrada se spere vodom, ocjedi, prosuši i pravilno urola za sledeću upotrebu.

Video prezentaciju ovog sistema moguće je pogledati na sljedećim linkovima:

https://youtu.be/51ytObyMMVc

https://youtu.be/q51qijczhYE

https://youtu.be/lAG_qHlnmcc