Komunalna vozila za sve vrste potreba proizvođača RESOR d.o.o. Gadžin Han. Tipovi vozila: