Komunalna, ulična i parkovska oprema proizvođača KORALI d.o.o. Kraljevo. U ponudi imamo sljedeće proizvode: