U ponudi imamo razne tipove hidrauličnih presa, kako horizontalnih tako i vertikalnih od proizvođača DIMENZIJA iz Aleksinca (Srbija). Osim presa za baliranje nemetalnog otpada u ponudi postoje još i perforatori za komunalni otpad, kao i prese za baliranje metalnog otpada.

Ponuda opreme:

 • PRESA MAXICO 8 za baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže i limenki
 • PRESA MAXICO 10 za baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže i limenki
 • PRESA MAXICO 10-M za baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže i limenki
 • PRESA MAXICO 15-DK za baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže i limenki
 • PRESA MAXICO 25H za baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže i limenki
 • PRESA MAXICO 55 za baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže i limenki
 • MLIN MAXICO
 • RUČNA PRESA
 • PERFORATOR MAXICO 2000
 • PERFORATOR MAXICO 2000/2V
 • KONTEJNERI ZA PRIMARNU SELEKCIJU
 • PRESA MAXICO 50 za metalni otpad
 • PRESA MAXICO 150 za metalni otpad