Dobro došli u našu DOWNLOAD bazu. Ovdje možete preuzeti sljedeći sadržaj:

Jedinstveni identifikacioni broj – JIB

Poreski identifikacioni broj -PDV

Katalog opreme Rosenbauer EN

Katalog autofekalac RESOR

Katalog autopodizač kontejnera RESOR

Katalog autosmećar tip F RESOR

Katalog autosmećar tip S RESOR

Katalog cisterna za vodu RESOR

Katalog cisterna za gorivo RESOR

Katalog komunalne opreme KORALI

Katalog podzemni kontejneri KORALI

Katalog izmjenjivači toplote EUROHEAT

Katalog vatrogasne opreme Rosenbauer SR

Kataloški list termalne kamere FLIR K2

Tabela veličina vatrogasnih uniformi